Log ind

Emne


Krig i Gaza: Israelsk bykamp gennem 40 år og de folkeretslige problemstillinger

Krig i Gaza: Israelsk bykamp gennem 40 år og de folkeretslige problemstillinger

Det Krigsvidenskabelige selskab indledte 2024 med arrangementet ”Krig i Gaza: Israelsk bykamp gennem 40 år og de folkeretslige problemstillinger” med oplæg…

Læs mere...
Kort Oversigt over Indholdet af forskjellige udenlandske Tidsskrifter

Kort Oversigt over Indholdet af forskjellige udenlandske Tidsskrifter

lilitiir-ffoclieiiblatt 1881. 1. Kvartal. Et Brev fra General Dragomirow til Forfatteren af «Nyrussisk Taktik» , A. v. Dry- galski. Fodfolkets forskjellige…

Læs mere...
Minekampen foran Bastion IY under Belejringen af Sebastopol 1854—1855

Minekampen foran Bastion IY under Belejringen af Sebastopol 1854—1855

Efterfølgende Fremstilling af nævnte Minekamp støtter sig paa General Niels Beretning om Ingeniørarbejderne foran Sebastopol, Paris 1858, og paa den under…

Læs mere...
Meddelelser til Selskabets Medlemmer.

Meddelelser til Selskabets Medlemmer.

I Vinteren 1880—81 er der foruden den ordinære Gene ralforsamling afholdt 9 Møder, som alle ere benyttede til Fore drag; af saadanne er der ialt holdt 7,…

Læs mere...
  • 1 (nuværende)
  • 2
  • 3