Log ind

Emne


En sejr for 40 år siden - og dens konsekvenser

En sejr for 40 år siden - og dens konsekvenser

Den engelsk-amerikanske militærlitteratur efter II Verdens­ krig har af og til givet genlyd af diskussioner mellem de to al­lierede parter om den engelske…

Læs mere...
On S'engage, et on Voit

On S'engage, et on Voit

Når forkalkningen engang har udvisket krigshistoriens kon­turer fra vor bevidsthed, vil enhver officer være i stand til at dokumentere velpreserverede…

Læs mere...
Færdselslovens § 15

Færdselslovens § 15

Under henvisning til auditær Wahlstrøms bemærkninger til mit indlæg i tidsskriftets oktobernummer, anmoder jeg om plads for følgende, fra min side afsluttende…

Læs mere...
Fornyelsen af Sovjetunionens militærdoktrin

Fornyelsen af Sovjetunionens militærdoktrin

Den seneste politiske og militærtekniske udvikling stiller fort­sat sine krav til NATO-landenes årvågenhed. Baseret på den til­ syneladende konflikt mellem…

Læs mere...