Log ind

Emne


Minekampen foran Bastion IV under Belejringen af Sebastopol 1854—1855

Minekampen foran Bastion IV under Belejringen af Sebastopol 1854—1855

Efterfølgende Fremstilling af nævnte Minekamp støtter sig paa General Niels Beretning om Ingeniørarbejderne foran Sebastopol, Paris 1858, og paa den under…

Læs mere...
Meddelelser til Selskabets Medlemmer

Meddelelser til Selskabets Medlemmer

I Vinteren 1880—81 er der foruden den ordinære Gene ralforsamling afholdt 9 Møder, som alle ere benyttede til Fore drag; af saadanne er der ialt holdt 7,…

Læs mere...
Kort Oversigt over Indholdet af forskjellige udenlandske Tidsskrifter

Kort Oversigt over Indholdet af forskjellige udenlandske Tidsskrifter

Militär-Wochenblatt 1881. 1. Kvartal. Et Brev fra General Dragomirow til Forfatteren af «Nyrussisk Taktik» , A. v. Dry- galski. Fodfolkets forskjellige…

Læs mere...
Anmeldelser.

Anmeldelser.

Militärische Klassiker, paa hvilket vi tidligere have henledet Læsernes Opmærksomhed, har — som vi da anførte — sat sig til Formaal udaf de forskjellige…

Læs mere...
  • 1 (nuværende)
  • 2