Log ind

Flyverstabens læseliste

#

Ad. Chefen for Flyverstabens anbefalede militærfaglige litteratur 2017:

Chefen for Flyverstaben anbefaler årligt et antal bogtitler, der skal inspirere og udfordre medarbejdernes tænkning i en luftmilitær kontekst. Årets anbefalinger fokuserer først og fremmest på krig i fremtiden, med et blik for de trends og mulige fremtids scenarier, der former vores nutid. Rusland, konflikten i Ukraine og hybrid krigsførelse er taget med, såvel som konkrete trends og scenarier for mulige konflikter i fremtiden. Eksempelvis provokerer ”Black Swan” til kritisk og kreativ tænkning om netop fremtiden ligesom Atran’s ”Talking to the Enemy” tilbyder et nyt perspektiv på ekstremisme, hvilket vurderes relevant både nu og i fremtiden. Slutteligt fremhæves ”Strategy”, som behandler luftmilitære forhold og strategi i en perfekt cocktail af tankevækkende essays, der samlet sætter scenen for fremtidens Airpower

 

Atran, Scott. Talking to the Enemy: Faith, Brotherhood, and the (Un)Making of Terrorists. New York: Ecco, 2010.

talking_to_enemies_-_flyverstab_0.jpg

Gruppedynamik og meget menneskelige aspekter, snarere end ren ondskab, er nøglen til forståelse af terrorister, og måske en vej til at afradikalisere terrorister, ifølge Atran. Bogen giver en grundig historisk indføring i emnet, såvel som gennemgang af nutidige eksempler. Hvorvidt han har ret, må læseren selv afgøre, men Atran præsenterer sin ide, og terrorismens banalitet på en overbevisende måde, som det bestemt er værd at prøve kræfter med.

 

Bailey, Richard J., James Wood Forsyth, and Mark Owen Yeisley, eds. Strategy: Context and Adaptation from Archidamus to Airpower. Transforming War. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2016.

strategy_-_context_and_adaptation.jpg

Antologien, udgivet i 2016, er en samling af nye og opdaterede artikler fra det nuværende eller tidligere fakultet på USAF School of Advanced Air and Space Studies, der som et samlet hele udgør en unik prisme af perspektiver på strategi og Airpower. De enkelte artikler er meget velskrevne og giver både selvstændigt og i sammenhæng meget præcise og relevante perspektiver. F.eks. udgør Dr. Harold Winton’s ”An Imperfect Jewel” en meget anvendelig model for analyse af krigsteori. Den oprindelige titel på antologien skulle have været: ”The Hardest School” – med reference til Thucydides. Et must-read for alle med interesse i Airpower.

 

Krepinevich, Andrew F. 7 Deadly Scenarios: A Military Futurist Explores War in the Twenty-First Century. New York: Bantam Books, 2009.

seven_deadly_scenarios_0.jpg

Andrew Krepinevich, fra Centre for Strategic and Budgetary Assesment, beskriver i sin bog 7 plausible og dybt problematiske mulige versioner af fremtiden. Bogen forsøger ikke at forudsige nogen bestemt fremtid, men understreger i hvert af de enkelte scenarier en uomgængelig og potentielt katastrofal udfordring. Alle er udfordringer, som den militære praktiker må forholde sig til. Særligt i forhold til Anti-Access/Area-Denial giver scenarierne en beskrivelse af de mulige konsekvenser, potentielt katastrofale, hvis ikke truslen tages alvorligt og imødegås. Læseværdig for alle med interesse i fremtidens udfordringer, herunder også Anti-Access/Area-Denial.

 

McCulloh, Timothy, Richard Johnson, and Joint Special Operations University (U.S.). Hybrid Warfare, 2013.

hybrid_warfare.jpg

Udgivelsen giver et solidt bud på et teoretisk fundament såvel som operative overvejelser om, hvad den praktiske betydning af Hybrid Warfare er. McCulloh indleder med det teoretiske fundament, argumenteret med udgangspunkt i militær teori og praktiske historiske eksempler. Herefter giver Johnson et bud på ”operational approaches” i forhold til hybrid krigsførelse. Bogen henvender sig til den militære praktiker såvel som den mere historisk og teoretisk interesserede. [NB: Bogen kan downloades direkte fra JSOU hjemmeside]                     

 

Menon, Rajan, and Eugene B. Rumer. Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post-Cold War Order. Boston Review Originals. Cambridge, MA: The MIT Press, 2015.

conflict_in_ukraine.jpg

”Conflict in Ukraine”, tager sit udgangspunkt i en historisk gennemgang af Ukraines historie, krisens opståen og udvikling, samt perspektiver for både Ruslands forhold til Vesten, såvel som Ukraine, herunder Krimhalvøen. Bogen henvender sig til historisk og politisk interesserede og anbefales til alle, der professionelt skal forholde sig til den ændrede sikkerhedssituation i Europa.

 

Shirreff, Richard. 2017 War with Russia: An Urgent Warning from Senior Military Command. London: Coronet Books, 2016.

2017_war_with_russia.jpg

General Richard Shirreff, deputy SACEUR 2011-2015, har i novellen givet et solidt bud på, hvordan en moderne konflikt mellem NATO og Rusland kunne se ud. I traditionen fra Hacketts ”The Third World War” og Clancys ”Red Storm Rising”, fortæller han en på alle måder vedkommende og tankevækkende historie om et scenarie, som alle søger at forhindre. Konflikten udvikler sig hurtigt og fokuserer på Baltikum, der særligt i dansk perspektiv er interessant. Shiereff skildrer indgående det politisk-militære spil i toppen af alliancen, og stiller spørgsmålet: Hvornår vil NATO og EU handle? Afskrækkelse og dennes troværdighed spiller en central rolle, og Shiereff udfordrer klart årtiers politiske valg og fravalg i forsvars- og sikkerhedspolitikken. Læs den før din kollega.

 

Taleb, Nassim Nicholas. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House Trade Paperbacks, 2010.

black_swan_0.jpg

Livet og verden omkring os er kompleks og uforudsigelig. Nasim Taleb agumenterer i ”The Black Swan” for, at vi i højere grad skal erkende vores tænknings begrænsninger – særligt at vi har meget vanskeligt ved at forudsige usandsynlige/tilfældige hændelser; og derved har vanskeligt ved at forberede os på det usandsynlige/tilfældige. Taleb giver en række praktiske anvisninger og råd til at håndtere uforudsigeligheden. For den militære læser er særligt ideen om at planlægge efter graden af konsekvens, hvis en given begivenhed indtræffer, og ikke sandsynligheden et meget nyttigt perspektiv. Men også at der er en høj grad af kontinuitet i selv usandsynlige hændelser - f.eks. at krig mellem stater rent faktisk forekommer, selvom det ikke nødvendigvis er sandsynligt – og vi derfor skal gardere os i forhold til denne usandsynlige hændelse med store konsekvenser.

 

Tangredi, Sam J. Futures of War: Toward a Consensus View of the Future Security Environment, 2010-2035. Newport, R.I: Alidade Press, 2008.

futures_of_war.jpg

Tangredi har i ”Futures of War” formået det umulige; han har kogt den brede masse af fremtidsstudier ned til en håndterbar masse, der let tilgængeligt præsenteres for læseren. Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med langsigtet planlægning – den anviser konkrete og sandsynlige trends såvel som de mindre sandsynlige scenarier, man bør forholde sig til.