Log ind

Tildeling af St. Germain medaljen i bronze til Major Ole Pagh-Schou for sin 4 årtier gamle Prisopgave

#

Bestyrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab har, i forbindelse med Selskabets 150-års jubilæum i november 2021, besluttet at tildele St. Germain medaljen i bronze til

Major Ole Pagh-Schou

I 1978 skrev major Ole Pagh-Schou, tjenstgørende ved Bornholms Værn, en prisopgave om Sovjetunionens militærdoktrin, herunder dennes konsekvenser for forsvaret af Danmark mod sovjetisk-polsk angreb. Selskabets bestyrelse fandt majorens opgave "solid og anerkendelsesværdig", og mente den "fremstiller det omhandlede, vanskeligt tilgængelige emne på let forståelig vis, og vil kunne danne grundlag for fremtidig debat om emnet". Bestyrelsen tildelte opgaven Vilhelm Trydes Mindelegat.

Prisopgaven kom nu ikke til at danne udgangspunkt for nogen militær endsige folkelig debat, heller ikke om den også nukleare trussel, som Warszawapagten udgjorde for Danmark. Selskabet valgte nemlig ikke at trykke opgaven i Militært Tidsskrift, om end det er uklart hvorfor. Opgaven var ikke var klassificeret, men den bygger - som det forklares nedenfor - på en dengang usædvanlig og i vidt omfang klassificeret viden. Publiceringen kunne derfor muligvis tænkes at bringe polske eller russiske kilder i fare. Man kan også have skønnet, at opgaven ikke var tilstrækkeligt underbygget til offentlig publicering, da ikke alle dens kilder var specifikke. Endelig kan man have følt, at prisopgaven med dens påstande om sovjetisk aggressivitet og planlagt polsk anvendelse af atomvåben mod Danmark var for kontroversiel i en tid, hvor mange danskere - uanset landets NATO-medlemskab - så Danmark et neutralt lille land klemt mellem et aggressivt Vietnamkrigs-skyldigt USA og et defensivt Sovjet. Det er dog klart også for eftertiden, at opgavens syn på Sovjet repræsenterende de danske militære myndigheders opfattelsen af truslen. Uanset dette forblev prisopgaven dog upubliceret.

Uventet for de fleste imploderede Sovjet i 1989. Polen blev atter frit, og dets forsvar gik fra at have været udset til en kup-invasion og besættelse af bl.a. Sjælland og Øerne til at være en NATO-allieret. Endnu en glædelig konsekvens heraf blev, at de dele af Sovjetunionens krigsplaner, der var kendte for polske og østtyske officerer, blev tilgængelige for historikere. Den mest kendte af disse kilder er det såkaldte "Jaruzelski-kort" fra 1970. Det er navngivet efter generalen, der havde opbygget den polske folkehær og da var polsk forsvarsminister, og viser hvordan den polske erobring af Danmark og "kystfronten" skulle foregå med land-, luft og søstyrker og atomvåben. Udenrigskorrespondent Poul Høis artikel "Sådan ville Polen angribe med atomvåben..." (berl. 5.1.2020) giver et aktuelt overblik over den kendte viden og igangværende historiske forskning i de polske krigsplaner.

Der må konstateres nøje overensstemmelse mellem major Ole Pagh-Skous ikke offentliggjorte prisopgave fra 1978 og den i dag kendte viden om Sovjetunionens militære strategi og Polens rolle i en krig mod Danmark. Redaktionen af Krigsvidenskab.dk udgav derfor prisopgaven med fire årtiers forsinkelse i juni 2020 baseret på et bevaret gennemslag af manuskriptet.

I anerkendelse af major Ole Pagh-Skous prisopgave, herunder at den rejser det også i dag forskningsmæssigt vigtige spørgsmål om de polske styrkers nukleare autonomi fra de russiske besættelsesstyrker, har Selskabets bestyrelse besluttet at belønne prisopgaven med Saint-Germain-medaljen i bronze.

Skærmbillede 2022-01-19 kl. 15.57.26.png

Skærmbillede 2022-01-19 kl. 15.48.09.png

Major Ole Pagh-Schou anno 2022.

Major Ole Pagh-Schous Prisopgave kan læses her.