Log ind

Emne


Den militære retspleje ved hæren i krigstid

Den militære retspleje ved hæren i krigstid

Med disse hensyn for øje kan man tænke sig følgende ordning.

Læs mere...
Den Militære retspleje ved hæren i krigstid

Den Militære retspleje ved hæren i krigstid

Ethvert fagligt område indenfor hæren må ligesom hele hæren have til formål at kunne virke i krigstid.

Læs mere...
Ændringerne i den militære straffe- og retsplejelovgivning

Ændringerne i den militære straffe- og retsplejelovgivning

Den 11. juni d. å. har kongen stadfæstet to af folketinget ved­ tagne love om ændringer i henholdsvis den militære straffelov og den militære retsplejelov,…

Læs mere...
Den militære Retspleje

Den militære Retspleje

Den militære Retspleje, fra 1921.

Læs mere...