Log ind

EmneReplik

Replik skrevet af oberstløjtnant P.K. Pedersen, Chef for Forsvarskommandoens Personelforvaltningssektion-1 (Officerer Hæren og internationale afgivelser). Fra…

Læs mere...
Karriere og korpsånd - en nutidig undersøgelse blandt kadetter på Hærens Officersskole i København

Karriere og korpsånd - en nutidig undersøgelse blandt kadetter på Hærens Officersskole i København

Karriere og korpsånd - en nutidig undersøgelse blandt kadetter på Hærens Officersskole i København, fra 1998.

Læs mere...
Anvendelse af krigshistorie i søværnet, herunder ved Søværnets Officersskole

Anvendelse af krigshistorie i søværnet, herunder ved Søværnets Officersskole

Anvendelse af krigshistorie i søværnet, herunder ved Søværnets Officersskole, fra 1996.

Læs mere...
Undervisningen i krigshistorie på Flyvevåbnets Officersskole

Undervisningen i krigshistorie på Flyvevåbnets Officersskole

Undervisningen i krigshistorie på Flyvevåbnets Offecersskole, fra 1996.

Læs mere...