Log ind

Emne


Vad kan studiet af krigskonsten läre os?

Vad kan studiet af krigskonsten läre os?

Det er i den senere tid ofte blevet betonet, at en officer, der skal lede uddannelsen af folk fra alle samfundslag, må have en nogenlunde god…

Læs mere...
Hvilken rolle bør psykologiske prøver spille ved udvælgelsen af officerer

Hvilken rolle bør psykologiske prøver spille ved udvælgelsen af officerer

Den 28. januar i år holdt jeg efter indbydelse et foredrag med ovennævnte titel på Frederiksberg Slot i Dansk Militærpsykologisk Selskab.

Læs mere...
Om militær brevskoleundervisning

Om militær brevskoleundervisning

Hærkommandoens bestemmelse om at udvide virkefeltet for Hærens brevskole til at omfatte alt personel inden for hæren fra sergent og opefter er en naturlig…

Læs mere...
Uddannelsesprøver

Uddannelsesprøver

Som det formentlig vil være adskillige af dette tidsskrifts læ­sere bekendt, anvender man i flere hære i udlandet såkaldte „tests“ (uddannelsesprøver), som…

Læs mere...