Log ind

Emne


Retsplejen ved danske FN-enheder

Retsplejen ved danske FN-enheder

Denne artikel af oberstløjtnant L. M. K. Skern, FN-kommandoet, er udarbejdet på grundlag af manuskript for foredrag afholdt den 3. juni 1966 ved det 11.…

Læs mere...
En straffesag fra 1864

En straffesag fra 1864

Advokat, kaptajn (R) Leif Lunn ved Fynske Livregiment giver i denne artikel en skildring af en episode, som udspillede sig ved et dansk forpostkompagni ved…

Læs mere...
Militær strafafsoning på sygehus

Militær strafafsoning på sygehus

Et af de spørgsmål, der ideligt stilles auditøren af yngre befalingsmænd, er dette: Er det virkeligt rigtigt, at en soldat, der afsoner vagtarrest, kan gøre…

Læs mere...
Sovjetunionens militære retspleje

Sovjetunionens militære retspleje

Stud. jur. Hans B. Mogensen gennemgår de nye love om strafansvar for militære forbrydelser og om militærdom­stole i Sovjetunionen. Lovene betyder en skærpelse…

Læs mere...