Log ind

Med fornøden dristighed

#

Titel: Med fornøden dristighed.

Forfatter: Søren Nørby.

Udgivelsesdato: den 8. april 2021.

Forlag: Turbine.

Sider: 328 sider, rigt illustreret.

Vejl. pris: kr. 349,95.

Rating: 3.

Anmelder: Poul Grooss.

Sidste år udgav søværnets historiske konsulent Søren Nørby en række beretninger fra Flådens historie i en bog med titlen ”Hverken ubesindig eller frygtsom”. Nu har han udgivet en bog med 12 andre beretninger fra Den store nordiske Krig og frem til vore dage. Bogen kan læses fra første til sidste side, eller man kan vælge at læse de 12 beretninger hver for sig. De er alle forsynet med gode kort og illustrationer fra samtiden.

Udgangspunktet for forfatteren er de danske søofficerers grundvilkår. I søofficersuddannelsen indgår det som et naturligt led at handle med fornøden dristighed, hvis dette måtte være påkrævet. Udtrykket stammer fra Tordenskiold. I søkrig er det ligesom i fodbold. Man kan ikke vinde en kamp, udelukkende fordi man har en god målmand. Der skal også være plads til offensivt og dristigt spil. Dette går igennem hele bogen som en rød tråd.

De første eksempler i bogen er fra store søslag. Bogens senere eksempler frem til vore dage handler om begivenheder af mindre glorværdigt omfang, men til gengæld også af afgørende betydning. I nogle af eksemplerne har de involverede søofficerer ikke handlet med den fornødne dristighed. Alle 12 episoder i bogen er godt valgt.

De 12 beretninger i kronologisk rækkefølge er:

- Tordenskiolds erobring af den svenske forsyningsflåde ved Dynekilen i 1716,

- Linjeskibet Oldenborgs forlis under en voldsom storm ved Taffelbay i Sydafrika i 1799,

- Fregatten Freyas kamp i Den engelske Kanal i året 1800, som blev indledningen til Englandskrigene,

- Den britiske erobring af fregatten Friderichswærn under den britiske indledning til belejringen og bombardementet af København i 1807,

- Kanonbådenes kamp mod det britiske linjeskib HMS med Africa sydøst for Dragør i 1808,

- Panserbatteriet Rolf Krakes indsats i forsvaret ved Dybbøl og under det tyske angreb på Als i 1864,

- Affæren ved Svaneklapperne i august 1915, hvor den grundstødte britiske ubåd E 13 på vej ind i Østersøen blev angrebet af den tyske torpedobåd G 132, mens danske orlogsskibe i nærheden skulle håndhæve neutraliteten,

- Mytteriet om bord i minestrygeren Søridderen i 1943, hvor et antal bevæbnede mytterister og folk fra modstandsbevægelsen krævede at blive sejlet til Skotland, hvilket af flere årsager ikke kunne lade sig gøre,

- Sænkningen af de to skoleskibe Hvidbjørnen og Ingolf i Store Bælt den 29. august 1943 i forbindelse med tyskernes forsøg på at overtage dem,

- ”Red Crusader”-affæren med jagten på en skotsk trawler, som stak af fra fregatten Niels Ebbesen i færøsk farvand med det ubevæbnede ”boarding hold” om bord og endelig - en tragisk udgang på en redningsaktion udført af inspektionsskibet Triton i islandsk farvand under en voldsom storm i december 2006.

Det er en yderst læseværdig bog, som på udmærket vis redegør for tænke- og handlemuligheder i vidt forskellige situationer i Flåden over en periode på 300 år. Forfatteren er god til at beskrive baggrunden for de pågældende situationer og hovedpersonernes valgmuligheder. Selv om der er sket en teknisk udvikling igennem perioden, er mange af grundvilkårene for søofficererne de samme. Bogen er forsynet med litteratur- og kildehenvisninger samt person- og skibsregister.

Poul Grooss,

kommandør (pensioneret)