Log ind

Borderland – a Journey through the History of Ukraine

#

Titel: Borderland - a Journey through the History of Ukraine.

Forfatter: Anna Ried.

Antal sider: 368 sider.

Forlag: Weidenfeld & Nicolson.

Udgivelsesår: 2015.

Vejl. pris: kr. 239,95.

Rating: 4.

Den seneste udvikling i Ukraine medfører behov for oplysninger om krigen og baggrunden herfor.

Bogens titel er en direkte oversættelse af ordet ”Ukraine”, som på russisk betyder ”ved kanten” eller ”ved grænsen”. Bogen er udgivet første gang i 1997. I 2015 blev den opdateret og genudgivet på grund af de dramatiske hændelser i Ukraine omkring 2014. Siden krigsudbruddet den 24. februar 2022 er bogen aktuel som historisk baggrundslæsning om Ukraines særlige situation.

Forfatteren var fra 1993 til 1995 korrespondent i Kiev for ”The Economist” og ”Daily Telegraph”. På baggrund af sine erfaringer herfra udgav hun bogen i 1997. Siden blev hun også Ukraine-korrespondent for ”Newsweek” og ”Spectator” og forfatter til andre bøger om Rusland og Østeuropa.

For de fleste danskere er kendskabet til Ukraines historie formentlig lidt vagt. Anna Reid har skrevet en meget læseværdig bog om et område præget af krige og modsætninger mellem mange folkeslag med vidt forskellige dagsordener gennem tiderne.

De gamle grækere har haft kolonier på Sortehavskysten. Vikingerne har præget den indledende statsdannelse. Siden kom mongolske og tyrkiske invasioner. Det polsk-litauiske rige strakte sig fra Østersøen til Sortehavet, men fra dette rige udgik i 1648 et oprør fra Bogdan Khelmnitsky, som etablerede et selvstændigt ukrainsk rige. Hermed opstod et modsætningsforhold til Polen og senere tillige til Rusland. Slaget ved Poltava mellem den svenske kong Karl XII og tsar Peter den Store blev udkæmpet på ukrainsk jord. Under Katharina den Store kom hele området under det russiske tsardømme.

De rige afgrøder fra den gode landbrugsjord medførte en omfattende eksport af korn fra den ukrainske Sortehavskyst. En stor del af handelen i området var på jødiske hænder, og hele Østeuropa blev i perioder ramt af omfattende ”pogromer” (afledt af det russiske ord for ”ødelæggelse”) rettet mod jødiske befolkningsgrupper.

Ukraine er ikke et veldefineret område, så når Ukraines historie skal skrives, skal der redegøres for relationerne til en lang række nabostater og nærtboende folkeslag. Polens delinger berørte også Ukraine. Efter Den første Verdenskrig opstod en række nye, selvstændige lande såsom de baltiske lande, Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn. Der var forskellige forsøg på at etablere et selvstændigt Ukraine i perioden fra 1917 til 1920, men i forbindelse med Versailles-traktaten blev selvstændige ukrainske planer ikke støttet af hverken stormagterne eller det nye Polen. Under den polsk-russiske krig i forbindelse med den russiske revolution erobrede Polen en del af det vestlige Ukraine. I forbindelse med Molotov-Ribbentrop-traktaten fra august 1939 sikrede Stalin sig atter dette område til indlemmelse i Den ukrainske Sovjetrepublik.

I perioden fra 1932 til 1933 udsatte Stalin Ukraine for tvangskollektivisering. Det medførte en hungersnød – af ukrainerne kaldet ”holodomor” (på ukrainsk ”sultedøden”). Alene i Ukraine skønnes 5 millioner mennesker at være omkommet. De døde på grund af Stalins politiske beslutninger. Høsten i begge år var rimelig og kunne have brødfødet befolkningen. Senere fulgte omfattende politiske udrensninger, som også gjorde indhug i Ukraines befolkning.

Mange ukrainere så derfor på den tyske besættelse fra 1941 som en forbedring, men Hitlers syn på de slaviske befolkningsgrupper medførte ikke samarbejde, men endnu et folkemord for den hårdt prøvede befolkning. Ukraine blev befriet af Den røde Hær i 1943 – 1944, men flere år efter krigen opererede der stadig ukrainske partisaner, som bekæmpede det kommunistiske styre.

Da man skulle til at fejre 300-året for Pereyaslav-traktaten fra 1654, som omhandlede Ukraines tilknytning til tsardømmet, blev den russiskprægede Krim-halvø ”foræret væk fra Rusland til Ukraine”.

I forbindelse med Sovjetunionens opløsning fik Ukraine sin selvstændighed i 1991. Perioden herefter var præget af inflation, korruption, kriminalitet og meget andet. En del af de involverede toppolitikere tog sig godt betalt og forsvandt til udlandet med statslige midler.

Bogen er som nævnt udgivet i 1997, men genudgivet i 2015 med en opdatering af hændelserne frem til 2014.

Omkring 2014 begyndte Rusland for alvor at blande sig i Ukraines politik, og uroen på Maidan-pladsen i februar 2014 medførte, at præsident Yanukovich måtte flygte fra sit overdådige palads ”Mezhihoriya” til Rusland for at opnå beskyttelse. I sin 4-årige præsidentperiode skønnes han årligt at have lænset statskassen for ca. $ 8 – 10 milliarder.

Her slutter beretningen om det store land. Som selvstændigt land blev det spået en lykkelig fremtid med en stor landbrugsproduktion og en veluddannet befolkning. En del af befolkningen, især i landets østlige del, er overvejende russisktalende. De er indvandret fra Rusland i perioder fra industrialiseringens indledning omkring 1880 samt i 1920’erne og 1930’erne. Hermed har der også været splittelse om en fremtidig tilknytning til Rusland, Vesteuropa, EU og NATO.

I denne bog får læseren en god introduktion til landets historie tilsat en god del humor, ironi og sarkasme. Det er en velskrevet bog om et vanskeligt emne. Bogen er forsynet med omfattende noter og kildehenvisninger. Forfatteren har valgt at benytte ukrainsk stavemåde for de fleste person- og stednavne.

Poul Grooss,

kommandør (pensioneret)

Boganmeldelse
Publiceret den 30. sep. 2022
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner