Log ind

Anbefalet krigsvidenskabelig julelæsning 2019

#

2019 er ved at lakke imod enden, og det betyder, at julen og juleferien nærmer sig med hastige skridt. Det samme gør julelæsningen eller julegaveindkøb. I den forbindelse har Det Krigsvidenskabelige Selskab lavet en anbefalet krigsvidenskabelig læseliste, eller idéer til julegaveindkøb, ud fra de bøger der er blevet anmeldt på hjemmesiden i løbet af det sidste års tid. Vi har derfor fundet de 6 bedst anmeldte bøger (en af anmeldelserne er to-i-én). Uddrag fra anmeldelserne ses under billederne. Glæd dig selv – eller en af dine nærmeste – med disse bøger.

God fornøjelse med læsningen, og glædelig jul smiley

diplomati fra bar bund.jpg

Titel: Diplomati fra bar bund – Hverdagens diplomati på de danske ambassader
Forfatter: Martin Marcussen
Forlag: Jurist-og Økonomforbundets Forlag
Udgivet: 2017
Sider: 328
Vejl. Pris: 330 kr.
Anmelder: Eleonore af Schaumburg-Lippe, MA, Sikkerhed & kamp; Diplomati, HD 2. del, Organisation og Ledelse.

Bogen Diplomati fra bar bund er velskrevet, grundig, saglig og velargumenteret, og med rette har forfatteren Martin Marcussen positioneret sig som en af Danmarks førende eksperter inden for feltet diplomati. Han reflekterer over spørgsmålet ”Er der stadigvæk i en moderne tidsalder, hvor den teknologiske udvikling er blevet en stor del af diplomatiet, brug for fastboende repræsentationer og ambassader i udlandet?” Der er ingen tvivl om, hvad Martin Marcussen tænker: Det er vigtigere end nogensinde grundet de direkte personlige relationer. Han henviser til mellemstatslige kriser og konflikter, og understreger de menneskelige relationer og vigtigheden af dem. At få og komme i tale med rette personer. Et arbejde som Martin Marcussen mener kun ambassadører og embedsmænd kan og skal udføre.

Forfatterens evne til at formidle teoretisk viden er imponerende, hvilket gør, at hvert kapitel i bogen, der kunne være ”tørt teoretisk stof”, er skrevet som en cliff-hanger, der får læseren til at vende side efter side, kapitel efter kapitel for at få endnu mere indsigt i denne rejse i diplomatiets land, som er beskrevet med stor indsigt og dybde i hvert kapitel.

I Diplomati fra bar bund viser Martin Marcussen endnu engang sin faglige styrke og evne til at formidle det danske diplomatis virke.

Læs hele anmeldelsen her: https://www.krigsvidenskab.dk/emne/diplomati-fra-bar-bund-hverdagens-diplomati-pa-de-danske-ambassader

Timothy-Snyder.png

Titel: Vejen til ufrihed: Rusland, Europa, Amerika (2018) og Om Tyranni: 20 ting vi kan lære af det 20. Århundrede (2017)
Forfatter: Timothy Snyder
Forlag: Gads Forlag
Udgivet: 2018 og 2017
Anmelder: Niels Bo Poulsen

Den kendte amerikanske historiker Timothy Snyder har gennem årene bevæget sig fra forskning orienteret mod nationsdannelsesprocesserne i Central- og Østeuropa og til en stadig mere samtidshistorisk orientering.

De seneste år har Snyder som klummeskribent og politisk kommentator særligt skrevet om russisk og polsk politik. De to bøger, som her anmeldes er også først og fremmest samtidsorienterede, idet de begge handler om risikoen ved at de vestlige demokratier afvikles, og om hvordan det risikerer at ske, men også om hvordan en sådan udvikling kan forhindres. Der er således tale om særdeles dagsaktuelle og vedkommende publikationer.

Vejen til ufrihed er den mest favnende af de to bøger, idet den både beskæftiger sig med Rusland, EU og USA. Vægten er lagt på Ruslands bevidste underminering af de vestlige demokratier. Snyder definerer indledningsvist to former for politik, som har præget USA, Europa og Rusland siden den kolde krigs afslutning: uundgåelighedens politik og evighedens politik. Førstnævnte skal forstås som den blanding af fremtidsoptimisme og afpolitisering af den økonomiske politik, som fulgte Murens Fald i 1989. Der opstod en tro på, at demokrati og markedsøkonomi var et uundgåeligt og endegyldigt resultat af kommunismens kollaps, og den vestlige, liberale verdensorden gradvist ville komme til at omfatte hele kloden.

Mens Vejen til ufrihed er et omfangsrigt værk på over 300 sider, er Om tyranni med sine blot 117 sider opsat med store typer og i pixibogs-agtigt format nærmest en pamflet. Man kan også se den som en slags selvhjælpsbog, der skal sætte den enkelte borger bedre i stand til at bekæmpe mekanismerne, som fører til tyranni. Bogen er hurtigt læst og dens tyve pointer er grundlæggende set gode og valide betragtninger over læren af de store totalitære regimer i det 20. århundrede. Ønsket om at lære af totalitarismens fremmarch og funktionsmåde er dog en svaghed. Snyders historiske erfaringskatalog omfatter udelukkende mellemkrigstiden og fokus er særligt på Sovjetunionen og Nazityskland (også selv om han inddrager stof fra andre samtidige europæiske diktaturer).

Læs hele anmeldelsen her: https://www.krigsvidenskab.dk/emne/vejen-til-ufrihed-rusland-europa-amerika-om-tyranni-20-ting-vi-kan-laere-af-det-20-arhundrede

BigBill-thumb.jpg

Titel: Big Bill - en biografi
Forfatter: Martin Lund.
Udgivet: 31. januar 2019.
Forlag. Haase Forlag A/S.
Sider: 416, rigt illustreret.
Vejl. Pris: 299,95 kr.

Anmelder: Poul Grooss, kommandør (pensioneret)

Lige efter ophøret af Den anden Verdenskrig var William S. Knudsen kendt af de fleste danskere. Siden er historien om ham gået i glemmebogen i Danmark. Skæbnen ville, at to danske forfattere på samme tidspunkt udgav en bog om William S. Knudsen efter årelange arkivstudier. 

Knudsens historie er ganske fantastisk, og der er mange grunde til at hylde hans eftermæle. Læsere med interesse i erhvervslivet, produktion og uddannelse kan hente masser af inspiration her. Endelig kan man lære lidt om det politiske magtspil omkring den amerikanske præsident under krigen.

Knudsen blev født i København i 1879 og forlod som 13-årig Østre Farimagsgades Skole. Det var den eneste formelle uddannelse han nogensinde fik. Han modtog siden medlemskaber og æresmedlemsskaber af ingeniørforeninger, honorære doktorgrader og andet på grund af sin dygtighed, men han var selvlært og uden eksamenspapirer. Hans flid og dygtighed, kombineret med hurtig opfattelsesevne, overblik og teknisk snilde gjorde, at han skiftede job og hver gang avancerede. Fra en start i Danmark med at samle cykler var han efter relativ kort tid pludselig rådgiver for Henry Ford i Detroit.

Knudsens tid på vej mod toppen af amerikansk erhvervsliv og på selve toppen blev præget af den store fattigdom, der ramte hele det amerikanske samfund oven på krakket i 1929. Demokraten Roosevelt vandt præsidentvalget i 1932, og han søgte at bringe landet på fode igen. Knudsen var meget socialt engageret og havde aldrig glemt, at han kom ”fra fabriksgulvet”. Han løb ind i en række voldsomme problemer med amerikanske fagforeningsledere, men Knudsen havde et godt navn og var respekteret i de fleste kredse.

Bogen er særdeles læseværdig. Det er en god historie, og man kan lære meget af den. Knudsen har været fantastisk dygtig og samtidig behagelig at omgås, og han følte et stort ansvar over for sine ansatte og deres familier. Lokalsamfundet samt familien hjemme i Danmark nød også godt af hans generøsitet. Med denne bog har William S. Knudsen fået et flot og vel fortjent minde.

Læs hele anmeldelsen her: https://www.krigsvidenskab.dk/emne/big-bill-en-biografi

Efter-Europa-bog.jpg

Titel: Efter Europa
Forfatter: Ivan Krastev, oversat af Lotte Follin
Forlag: Informations forlag
Sider: 124, hæftet
År: 2017
Vejl. pris: 249.95 på Saxo.dk
Anmelder: Hüseyin Yücel

Den Europæiske Unions fremtid er uvis. En konstatering der ikke ligefrem er ny.

Risikoen for en opløsning af EU, båret af populistiske vinde fra alle Europas egne, er udløst af vor tids største ’revolution’: Migration. Ruslands aggressivitet, Brexit og eurokrisen er andenrangsproblemer sammenlignet med den splittelse, der opstår i Europa som konsekvens af flygtningekrisen, da denne tænkes dels at udgøre en trussel mod nationalstaten (i særdeleshed i Østeuropa), og dels fordi den klart udstiller en værdipolitisk modstand mod et kosmopolitisk Europa, som EU menes at repræsentere. En erkendelse af truslen fra migration er ifølge forfatteren den eneste måde at afværge et kollaps.

Forfatteren Ivan Krastev er født i Bulgarien i 1965, og har således oplevet Warszawa-pagtens og Sovjetunionens opløsning fra ’den anden side’ af jerntæppet – begivenheder som har transformeret hans eget land. Og netop genkendelsen af tendenser fra dengang – en ”deja-vu-oplevelse” - danner grundlaget for hans pessimistiske syns på og analyse af den Europæiske Unions usikre samtid.

Selvom bogen kan siges at være skrevet af en pro-europæisk pessimist, betragter denne anmelder ikke værket som en agitation for eller imod EU, men snarere en analyse, der med udgangspunkt i en given historisk kontekst forholder sig til samtiden. Derudover inddrages historiske perspektiver, som især for unge vesteuropæere kan være meget nemme at overse eller undervurdere. Forfatteren formår netop at sætte flygtningekrisen og EU-modstanden (som er en konsekvens deraf) ind i en historisk rammeforståelse, som nuancerer og understreger, hvorfor flygtningekrisen var en ekstern og intern udfordring for det europæiske fællesskab.

Bogen er skrevet i et velformuleret sprog, som gør det nemt at forstå, hvad forfatteren mener. Strukturen i bogen er dog lidt rodet – især grundet de mange eksempler, som anvendes i argumentationen. Normalt er ”show, don’t tell” meget efterstræbelsesværdigt, men bogen kunne med fordel have anvendt flere afsnit og overskrifter. Alt i alt er bogen et interessant bidrag til forståelsen for og debatten om udviklingen i EU og Europa i dag.

Læs hele anmeldelsen her: https://www.krigsvidenskab.dk/emne/efter-europa

viking.jpg

Titel: Viking – Ran, ild og sværd
Forfatter: Jeanette Varberg
Forlag: Forlaget Gyldendal
Diverse: 576 sider, rigt illustreret
Anmelder: Poul Grooss
Rating: 4

Forfatteren Jeanette Varberg er arkæolog, og hun arbejder til daglig på nationalmuseet. Hun er en dygtig formidler, og hun har grebet opgaven an på en lidt utraditionel måde. Hvor man traditionelt regner vikingeperioden fra den 8. juni 793 (angrebet på klostret i Lindisfarne på den engelske østkyst) og ca. 350 år frem, så ser hun perioden i et meget større perspektiv. Hun starter ved Det Vestromerske Riges sammenbrud, og hendes vikingeperiode strækker sig dermed omkring 800 år.

Bogen består af fire tidsopdelte afsnit. Det første afsnit ”Født af kaos” omhandler perioden fra år 300 til år 750. Perioden er præget af Det Vestromerske Riges sammenbrud og folkevandringstiden, og det er en nødvendig baggrundsfortælling. Det følgende afsnit hedder ”Nordens pirater” og omhandler perioden fra år 750 til år 900, hvor såvel handel med fjerne lande som pirattogter finder sted. Tredje afsnit, som omhandler perioden fra år 900 til år 1000 hedder ”Kampen om Hvidekrist”, som er vikingernes betegnelse for Jesus. Her beskrives baggrunden for kristendommens indførelse i Danmark og vikingernes relationer til de kristne stater i Europa. Sidste afsnit hedder ”Dragernes sidste dans over Nordsøen”, hvor de kæmpemæssige vikingeangreb i Vesteuropa langsomt klinger af, og man overgår til perioden med korstog. På samme tid døde handel og plyndringer i Østeuropa ud og blev erstattet af erobringsrejser rettet mod Jerusalem. Det er perioden fra år 1000 til år 1100.

Bogen kan varmt anbefales til alle, som ønsker kendskab til vikingerne og ikke mindst viden om Danmarks allertidligste historie.

Læs hele anmeldelsen her: https://www.krigsvidenskab.dk/emne/viking-ran-ild-og-svaerd