Log ind

Anbefalet julelæsning

#

2018 er ved at lakke imod enden, og det betyder, at julen og juleferien nærmer sig med hastige skridt. Det samme gør julelæsningen eller julegaveindkøb. I den forbindelse har Det Krigsvidenskabelige Selskab lavet en anbefalet krigsvidenskabelig læseliste, eller idéer til julegaveindkøb, ud fra de bøger der er blevet anmeldt på hjemmesiden i løbet af det sidste års tid. Uddrag fra anmeldelserne ses under billederne. Glæd dig selv – eller en af dine nærmeste – med disse bøger.

God fornøjelse med læsningen, og glædelig jul :-)

Den Røde Baron 2. Tordenskyller af blod

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.34.00.png

Forfatter: Pierre Veys og Carlos Puerta
Forlag: Cobolt
Sider: 48
Vejledende pris: 198 DKK

Anmelder: Simon Papousek

”Den Røde Baron – Tordenskyller af blod” er anden del i den fiktive trilogi om Manfred von Richthofen – Den Røde Baron – og hans oplevelser under 1. Verdenskrig. Læseren forlod således Den Røde Baron i første del i luften over en fransk by hvor han udkæmpede en dogfight mod et fransk fly. Ikke overraskende overlever Den Røde Baron luftduellen og handlingen peger mere og mere i retning af, at det foreliggende og kommende bind kommer til at foregå over skyttegravene på Vestfronten.

Ud over den meget flotte streg som med nærmest fotografisk præcision levendegør fortællingen, så er der en sær stille og nærmest melankolsk stemning igennem historien. Taleboblerne fylder ikke ret meget, for billederne taler sit eget klare sprog.

Forlaget Cobolt har bebudet, at tredje og sidste bind i serien er på vej, og at alle tre bind kan købes samlet i en indbydende kassette.

Pierre Veys og Carlos Puertas ”Den Røde Baron 2 – Tordenskyller af blod” blev anmeldt af bibliotekar og DKVS’ anmeldelsesredaktør, Simon Papousek, som har givet bogen 4 ud af 5 mulige faner. Hele anmeldelsen kan læses her: https://www.krigsvidenskab.dk/den-roede-baron-2-tordenskyller-af-blod

Ydermere kan anmeldelsen af 1. udgave af bogen, ”Den Røde Baron 1 – Kuglesprøjternes ballet”, læses her: https://krigsvidenskab.dk/den-roede-baron-1-kuglesproejternes-ballet

On Cyber: Towards an Operational Art for Cyber Conflict

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.37.25.png

Forfatter: Gregory Conti og David Raymond
Forlag: Kopidion Press
Sider: 334
Vejledende pris: 370 DKK

Anmelder: Henrik Palbo

For de som savner praktiske værktøjer og modeller til at tale cyberspaceoperationer ind i militære planlægningsprocesser, er der nu hjælp at hente. Conti og Raymonds “On Cyber” er både letlæselig og fuld af eksempler på, hvordan cyberspaceoperationer kan forstås ud fra klassiske værktøjer til analyse af eksempelvis operationsmiljø og terræn. “On Cyber” beskæftiger sig med, hvordan militære styrker kan kæmpe og vinde i cyberspace og retter sig mod det strategiske, det operative og det taktiske niveau.

Bogens klare styrke er, at den oversætter gængse militære principper og doktriner til cyberspace, hvor den benytter termer, som er bredt anvendt inden for den militære profession. Der er et rigt brug af forklarende tabeller, herunder en eksemplificering af vildledning på de forskellige dimensioner af cyberspace, både anskuet fra et angrebs- og et forsvarsperspektiv. Herigennem sender forfatterne et klart signal: Cyberspace er nok unikt, men det er ikke så unikt, at vi ikke kan anvende viden fra kinetisk krigsførelse til at forstå det nye domæne.

Sproget i bogen er let tilgængeligt selv for læsere uden militær eller teknisk baggrund og medvirker samlet set til en afmystificering af cyberspace som militært domæne. Bogen har sine klare mangler, men er et absolut anbefalelsesværdigt udgangspunkt for at nuancere og forbedre diskussionen om, hvordan militære styrker skal operere i cyberspace.

Conti og Raymonds ”On Cyber” blev anmeldt af Premierløjtnant, søofficer og stud. Soc. i International sikkerhed og folkeret, Henrik Palbo, som gav bogen 4 ud af 5 mulige faner. Hele anmeldelsen kan læses her: https://www.krigsvidenskab.dk/on-cyber-towards-an-operational-art-for-cyber-conflict

Extremism, Radicalization and Security: An Identity Theory Approach

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.38.44.png

Forfatter: Julian Richards
Forlag: Palgrave Macmillian
Sider: 282
Vejledende pris: 870 DKK

Anmelder: Mikkel Bøgeskov Eriksen

I sin bog ”Extremism, Radicalization and Security: An Identity Theory Approach”, undersøger professor i sikkerheds– og efterretningsstudier Julian Richards, hvilken rolle identitet spiller i forhold til radikalisering og ekstremisme, samt hvordan identiteter påvirkes af medier og politikere.

Richards forbinder individet til samfundet ved at understrege, at intet individ kan operere fuldstændig frit uden reference til den sociale, politiske og økonomiske kontekst. Derfor vil der altid være radikalisme, hvilket kan ses igennem historien i alle slags afskygninger, som eksempelvis: Anarkisme, socialisme, nationalisme, fascisme og islamisme. I denne forståelse ville en radikal anarkist formentlig have været en radikal marxist, hvis denne person var født senere i historien.

Richards bog er interessant læsning, som bringer læseren vidt omkring herunder tre casestudier, som undersøger identitetens rolle i en radikaliseringsproces med udgangspunkt i højre– og ekstrem islamisme.  På den måde er den et godt udgangspunkt for at blive introduceret til en række relevante teorier, samt bidrage til en historisk forståelse af begreberne radikalisering, ekstremisme og terrorisme i Storbritannien.

Richards ”Extremism, Radicalization and Security: An Identity Theory Approach” blev anmeldt af MA og can. Scient. Adm. Mikkel Bøgeskov Eriksen, som gav bogen 4 ud af 5 mulige faner. Hele anmeldelsen kan læses her: https://www.krigsvidenskab.dk/extremism-radicalization-and-security-an-identity-theory-approach

JFK 100 – Bogen om John F. Kennedy 1917 – 1963

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.40.26.png

Forfatter: Anders Agner Pedersen m.fl.
Forlag: Turbine
Sider: 460
Vejledende pris: 349,95 DKK

Anmelder: Eleonore af Schaumburg-Lippe

Der er skrevet flere bøger om JFK, men denne er nok det mest fyldestgørende værk på dansk. Bogen præsenterer JFK som person, politiker og præsident, hans familie og stab. Særligt tiden bliver beskrevet og anskuet 360 grader fra hans fødsel til myten, der stadig lever i dag.

Pedersens ”JFK 100” er opdelt i seks kapitler, hvor hvert danner rammen om fire under-temaer. Uden tvivl ligger der et kæmpe arbejde bag selve bogen, også i at få bragt én samlet historie frem ud fra de mange forskellige anskuelser. I den forbindelse når bogen rigtig godt i mål til trods for, at der desværre er en del overlapninger, hvor samme anskuelser og sætninger gentages flere gange.

Bogen er uden tvivl velskrevet, dog er den lidt langsom om at komme i gang, og visse kapitler ville nyde godt af en ekstra korrekturlæsning. Men alt i alt er ”JFK 100” bestemt læseværdig for den, som ønsker et samlet værk, der akademisk og på et ganske pænt niveau giver det samlede indblik i John F. Kennedys liv. Bogen har bestemt manglet på det danske bogmarked, hvad angår historisk politiske bøger.

Pedersens ”JFK 100” blev anmeldt af MA i sikkerhed og diplomati fra SNSPA, Bukarest, Rumænien, Eleonore af Schaumburg-Lippe, som har givet bogen 4 ud af 5 mulige faner. Hele anmeldelsen kan læses her: https://www.krigsvidenskab.dk/jfk-100-bogen-om-john-f-kennedy-1917-1963

Where Have All the Soldiers Gone? Omdannelsen af det moderne Europa

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.41.50.png

Forfatter: James J. Sheehan
Forlag: Ellekær
Sider: 376
Vejledende pris: 295 DKK

Anmelder: Simon Papousek

Sheehans ”Where have all the soldiers gone?” handler om, hvorledes krig har udviklet sig fra 1870 og frem til starten af 2000-tallet med invasionen af Irak. Sidstnævnte anvendes som udgangspunkt for en grundlæggende diskussion af krig som virkemiddel. Anden Verdenskrig spiller naturligvis en central og afgørende rolle hos Sheehan i opfattelsen af krigens svigtende virkekraft, og som en krig der introducerede et helt nyt internationalt system.

Bogen tager sin begyndelse i slutningen af den Fransk-tyske Krig (1870-71), og gennemgår hvorledes primært Frankrig, Tyskland og England organiserede sit militær, samt hvordan krigen påvirkede de respektive samfund generelt i en militariserende retning. De to begivenheder, som brød med denne stigende og omsiggribende militarisering, var de to verdenskrige, der affødte en vis portion sund skepsis mod krig i et bredere udsnit af befolkningerne end hidtil. Efterhånden som vi bevæger os op gennem tiden, spiller andre lande væsentlige roller undervejs – blandt andet Rusland – samt kolonierne i Asien og Afrika.

Med stor sikkerhed og overblik fører Sheehan læseren igennem over 100 års europæisk historie, og trækker tråde til økonomisk politik, sikkerhedspolitik, historiske begivenheder og med sans for andre påvirkninger. Bogen er samtidig et klart udtryk for, hvorledes historiefaget netop kan belyse den aktuelle situation ud fra fortiden, og skabe det fornødne net, hvori den fælles historie knyttes sammen.

Sheehans ”Where have all the soldiers gone?” blev anmeldt af bibliotekar og DKVS’ anmeldelsesredaktør, Simon Papousek, som har givet bogen den maksimale karakter på 5 ud af 5 mulige faner. Hele anmeldelsen kan læses her: https://www.krigsvidenskab.dk/where-have-all-the-soldiers-gone-omdannelsen-af-det-moderne-europa

Army of None – Autonomous Weapons and The Future of War

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.43.06.png

Forfatter: Poul Scharre
Forlag: W. W. Norton and Company
Sider: 436
Vejledende pris: 260 DKK

Anmelder: Anders Theis Bollman

Scharre har ud over sin fortid som Ranger med udsendelser til både Afghanistan og Irak og sit nuværende job ved CNAS en fortid som embedsmand i det amerikanske forsvarsministerium, hvor han var en af hovedarkitekterne bag det såkaldte Directive 3000.09, der blev udgangspunktet for amerikanske bestemmelser og policies i forhold til spørgsmålet om autonome våbensystemer. En mere kvalificeret person til at skrive en sådan bog findes derfor næppe.

Scharres ”Army of none” gennemgår og diskuterer på tilgængelig og levende vis de militære, politiske, etiske, juridiske og tekniske aspekter af autonome våbensystemer og kunstig intelligens samt den potentielle betydning for fremtidens krig. Bogen tilbyder interessante perspektiver for både lægmænd og eksperter, teoretikere og praktikere. Uagtet om man er militærperson, embedsmand, politiker, akademiker, ingeniør eller blot generelt interesseret i emnet, vil man i den grad få noget ud af at læse Scharres bog.

Scharres ”Army of none” blev anmeldt af kandidat i filosofi og historie, og videnskabelig assistent, Anders Theis Bollman, som gave bogen den maksimale karakter på 5 ud af 5 mulige faner. Hele anmeldelsen kan læses her: https://www.krigsvidenskab.dk/army-of-none-autonomous-weapons-and-the-future-of-war

Danmark i krig

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.44.29.png

Forfatter: Bo Lindegaard
Forlag: Aarhus Universitetsforlag
Sider: 100
Vejledende pris: 100 DKK

Anmelder: Niels Klingenberg Vistisen

Umiddelbart lyder 100 sider af ret meget til at beskrive ”Danmark i Krig” fra 1991-2011, når man lige husker på, at landet slet ikke har været i krig. Men hvis man så anskuer det ud fra alle de indsatser som Forsvaret har været indsat i – Balkan, Irak, Afghanistan, Libyen, Mali, Syrien osv. – ja, så lyder det pludselig af uendeligt lidt, og man forventer en ret overfladisk gennemgang. Bo Lidegaard har dog ramt en fortællestil på speed, hvor man hurtigt når hen over begivenhederne, men med blik for de væsentligste forhold undervejs. Man opdager, at det faktisk er rigtig godt, engang imellem, at få det store overblik, frem for en dyb forståelse for den enkelte begivenhed. Derfor er bogen yderst relevant for alle som arbejder med Forsvaret og sikkerhedspolitik, fordi den opsummerer hele perioden og relaterer alle indsatserne til hinanden på en særlig fin måde.

100 sider for 100 kroner. Læs den, og få sat perspektivet på de seneste 25 års krig på plads. Bogen er et godt eksempel på, hvor givtigt det nogle gange er at hæve sig op i helikopteren, og få overblikket over kamppladsen – og det bør også danne grundlag for, hvordan Danmarks fremadrettede internationale indsatser gennemføres.

Lidegaards ”Danmark i krig” blev anmeldt af specialkonsulent og senioranalytiker Niels Klingenberg Vistisen, som gav bogen 4 ud af 5 mulige faner. Hele anmeldelsen kan læses her: https://www.krigsvidenskab.dk/danmark-i-krig-0

Arnhem – slaget om broerne 1944

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.45.56.png

Forfatter: Anthony Beevor
Forlag: Lindhardt og Ringhof
Sider: 592
Vejledende pris: 349,95 DKK

Anmelder: Poul Grooss

Den kendte britiske forfatter Antony Beevor har skrevet endnu en bog om en af Den anden Verdenskrigs skelsættende begivenheder. Denne gang er det om ”Operation Market Garden” i september 1944.

Bogen er opbygget kronologisk. Når hele baggrunden er skitseret, skildres operationerne dagligt fra både britisk og tysk side. Den hollandske civilbefolkning kom til at lide voldsomt under selve krigshandlingerne, men også navnlig i den følgende vinter, hvor der var decideret hungersnød og et tysk terrorregime. Den hollandske modstandsbevægelse støttede den allierede fremrykning, men den tyske hævn over støtten til de allierede blev grusom. Læseren følger den britiske fremrykning med XXX Korps og de amerikanske luftlandsætninger på vejen mod nord, men hovedfremstillingen er de britiske faldskærmsstyrkers voldsomme kampe i området omkring Arnhem-broen.

Bogen indeholder relevante fotos og kort over området samt noter, indeks og kildefortegnelser. Den er velskrevet og henvender sig både til den professionelle officer og til den almindelige krigshistorieinteresserede læser. Er man interesseret i organisation, ansvar og ledelse kan bogen også bruges som lærebog.

Beevors ”Arnhem – Slaget om broerne 1944” blev anmeldt af den pensionerede kommandør Poul Grooss, som gav bogen 4 ud af 5 mulige faner. Hele anmeldelsen kan læses her: https://www.krigsvidenskab.dk/arnhem-slaget-om-broerne-1944

Hjemmeværnet – Historien om det folkelige forsvar

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.47.10.png

Forfatter: Jens Ole Christensen
Forlag: Gads Forlag
Sider: 320
Pris: 350 DKK

Anmelder: Rune Holmeå Iversen

Jens Ole Christensens ”Hjemmeværnet” indledes med en introduktion af generalmajor Finn Winckler der var Hjemmeværnets chef fra 2010-2017. Historien skildres kronologisk og i introduktionen redegøres der således kort for hvorledes ideen om et frivilligt forsvar, i form af borgervæbninger og skyttekorps, udviklede sig i praksis indtil starten af det 20. århundrede. Herefter inddeles bogen i tre temakapitler. Det første og største kapitel omhandler perioden fra 1914-1950, hvor ideen om et folkeligt og frivilligt forsvar i statsligt regi til sidst fik fast form med Hjemmeværnets tilblivelse i 1948. Det andet og næststørste kapitel omhandler Hjemmeværnet under den Kolde Krig, imens det sidste og mindste kapitel dækker de seneste 27 år fra 1990 til 2017. Antallet af sider i hvert kapitel modsvarer således omtrent det kronologiske spænd kapitlerne dækker over.

Til trods for ovennævnte bemærkninger er dette værk det mest omfangsrige og opdaterede værk om Hjemmeværnet til dato. Det sætter værnet ind i sin samfundsmæssige og historiske ramme og formår også at spidde et antal populære myter. Den klare røde tråd og stringens i de to første kapitler skærper læselysten og gør bogen tilgængelig. Bogen om Hjemmeværnet giver vigtig information om værnets historiske og nuværende rolle, også til en læser der ikke har forudgående militær erfaring at trække på. Den hjælper dermed til at afbøde den mangel på viden om Forsvarets forhold, der er en naturlig konsekvens af, at færre og færre danskere i løbet af deres liv får eller har nogen egentlig praktisk erfaring med det militære system.

Christensens ”Hjemmeværnet” blev anmeldt af forfatter, forsker, underviser og historiker Rune Holmeå Iversen, som gav bogen 4 ud af 5 mulige faner. Du kan læse hele anmeldelsen her: https://www.krigsvidenskab.dk/hjemmevaernet-historien-om-det-folkelige-forsvar

Mellem fronterne: Første Verdenskrigs aftryk i dansk litteratur og kultur 1914-1939

skaermbillede_2018-12-17_kl._11.48.26.png

Forfatter: Bjarne S. Bentsen
Forlag: Klim
Sider: 585
Vejledende pris: 399,95 DKK

Anmelder: Niels Bo Poulsen

Bjarne S. Bentsens bog ”Mellem fronterne” giver et nærmest encyklopædisk indtryk af, hvordan man i den skrivende del af kulturlivet forholdt sig til verdenskrigen. Bendtsen strukturerer sit stof under følgende hovedemner: I ”Oplevelsen af krigen i krigstidens Danmark” undersøger han særligt, hvordan man i kulturlivet diskuterer krigens generelle begivenheder og Danmarks plads i det store billede. Dernæst følger delen ”Danske krigserfaringer på hjemmefronten”, som analyserer tre krigserfaringer forbundet med Danmarks rolle som neutralt land – gullaschbaroner, sikringsstyrken og søfolkenes oplevelser. Så følger ”På alle fronter: Danskernes krig i ildlinjen og i fiktionen”, hvori temaet er litteraturen om og af danskere i tysk eller allieret krigstjeneste. I bogens sidste del rettes blikket mod de professionelle forfattere og dramatikeres produktion, som på den ene eller anden vis relaterede sig til krigen.

For personer med interesse i de danske krigserfaringer fra første verdenskrig, og for de narrativer som knytter sig til krigen set med danske øjne, er Mellem fronterne et helt essentielt og særdeles værdifuldt værk. Det er grundig og solid forskning, og da Bendtsen skriver med en sikker (om end lejlighedsvis lidt studentikos) pen er det også – omfanget taget i betragtning – en relativt letlæst bog.

Bentsens ”Mellem fronterne” blev anmeldt af historiker og chef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori, Niels Bo Poulsen, som gav bogen 4 ud af 5 mulige faner. Læs hele anmeldelsen her: https://www.krigsvidenskab.dk/mellem-fronterne-foerste-verdenskrigs-aftryk-i-dansk-litteratur-og-kultur-1914-1939